Tornar a la home

Política de Privacitat

En establir comunicacions electròniques o físiques amb Pas 29 S.L. poden recollir-se i tractar-se dades personals dels usuaris. Aquest tractament se sotmet a la política de privacitat de Pas 29 S.L. que a continuació s’exposa.

El responsable del tractament de les dades personals de l’usuari als quals pugui accedir és la companyia mercantil Pas 29 S.L., amb oficines obertes en Carrer del Carme, 44 08001 Barcelona. L’usuari pot contactar amb el delegat de protecció de dades en la següent direcció d’email: [email protected].

El tipus de dades personals que es recullen i es tracten a través del lloc web de Pas 29 S.L. són els corresponents als destinataris a les invitacions a esdeveniments o comunicats generals que pugui efectuar Pas 29 S.L. La finalitat amb la qual es recullen i tracten les dades personals dels usuaris és exclusivament la de gestionar la seva relació amb Pas 29 S.L., establir els contactes pertinents i per a enviar les comunicacions relatives a publicacions o notificacions corresponents a informacions o esdeveniments que puguin generar-se per part de Pas 29 S.L.

Les dades personals dels usuaris que remetin consultes o qüestions a Pas 29 S.L. es recullen i tracten per a respondre a aquestes consultes.

Les dades personals es recullen i tracten amb el consentiment de l’usuari i a l’efecte de mantenir la relació amb ell. El tractament es realitza d’acord amb les normes comunitàries, en particular el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i espanyoles relatives a la protecció de dades i es duu a terme mentre l’usuari no revoqui el consentiment prestat per a això. Si l’usuari facilités dades de tercers garantirà l’ús lícit dels mateixos i respondrà dels danys i perjudicis si això no fos així.

Les dades personals facilitades per part dels usuaris no es comunicaran a tercers tret que això fos necessari en la relació amb Pas 29 S.L., en particular amb les empreses que donin suport informàtic o de gestió de les comunicacions electròniques de la marca.

L’usuari podrà exercitar en tot moment i d’acord amb la normativa aplicable el dret d’accés, rectificació o supressió de dades, a sol·licitar que es limiti el seu tractament o a oposar-se al mateix així com sol·licitar la portabilitat de les seves dades o revocar el consentiment prestat. Tals drets podran exercitar-se bé per mitjà de correu electrònic dirigit a [email protected] o bé remetent una comunicació per escrit dirigit a Pas 29 S.L. Carrer del Carme, 44 08001 Barcelona. En la comunicació que es remeti haurà d’indicar-se clarament els drets que es desitgen exercitar.

Contacte

Tens algun dubte?

Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.

Carrer del Carme, 44 08001 Barcelona

Carrer del Carme, 44
08001 Barcelona
Anar a Google Maps